Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no. 4
Jaroslav Rusnák - Pavol Korec

Alternatívne koncepcie postsocialistickej transformácie

Details:

Year, pages: 2013, 396 - 418
Keywords: transformation, transition, economic globalization and integration, post-socialist society, evolutionary perspective JEL Classification: P20, P21, P24, P30
Article type: Vedecký / Article

About article:

V príspevku sa pokúsime identifikovať a zhodnotiť vývojové etapy procesu postsocialistickej transformácie na Slovensku po roku 1989. Do pozornosti sa dostane problematika terminológie transformácie, prehľad názorov na jej priebeh, ako aj niektoré geograficky relevantné aspekty. Špeciálne sa venujeme otázke definície vymedzenia, teda stanovenia konca transformácie. Myslíme si, že potreba takéhoto hodnotenia je na mieste pre dva dôvody. Za prvé dochádza k porovnávaniu empirických výsledkov s teoretickými predpokladmi a ku generalizácii poznatkov, ktoré možno stmeliť do príslušnej teórie a v druhom rade postsocialistická vývojová etapa sa považuje za prechodné obdobie, po ktorom nasleduje spoločenský rozvoja v podmienkach post industriálnej spoločnosti.

In paper we try to introduce an alternative framework of post-socialist study, which includes the knowledge of evolutionary and institutionally economy. We aimed at issues of terminology of post-socialist transformation and an overview of opinions on its development including spatial aspects. Specifically, the question how to define and date the final stage of transformation process was emphasized. We assumption that, post-socialist transformation is considered to be a temporary stage divide into several period, which is followed by societal development in conditions of post-industrial society.

How to cite:

ISO 690:
Rusnák, J., Korec, P. 2013. Alternatívne koncepcie postsocialistickej transformácie. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no.4, pp. 396-418. ISSN 0013-3035.

APA:
Rusnák, J., Korec, P. (2013). Alternatívne koncepcie postsocialistickej transformácie. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 61(4), 396-418. ISSN 0013-3035.