Document infoIn: Studia Politica Slovaca, vol. 5, no. 2
Peter Takáč

Dinuš, Peter a kol.: Spor o Marxa. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2011, 206 s., ISBN 978-80-224-1229-2

Details:

Year, pages: 2012, 131 - 139
Keywords:

About article:

Reviews and annotations

How to cite:

ISO 690:
Takáč, P. 2012. Dinuš, Peter a kol.: Spor o Marxa. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2011, 206 s., ISBN 978-80-224-1229-2. In Studia Politica Slovaca, vol. 5, no.2, pp. 131-139. 1337-8163.

APA:
Takáč, P. (2012). Dinuš, Peter a kol.: Spor o Marxa. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2011, 206 s., ISBN 978-80-224-1229-2. Studia Politica Slovaca, 5(2), 131-139. 1337-8163.