Document infoIn: Musicologica Slovaca , vol. 3, no. 2
Andrej Čepec

Ján Cikker včera a dnes. Seminár k storočnici skladateľa. Bratislava, 14. decembra 2011

Details:

Year, pages: 2012, 305 - 307
Article type: Správy

How to cite:

ISO 690:
Čepec, A. 2012. Ján Cikker včera a dnes. Seminár k storočnici skladateľa. Bratislava, 14. decembra 2011. In Musicologica Slovaca , vol. 3, no.2, pp. 305-307. 1338-2594.

APA:
Čepec, A. (2012). Ján Cikker včera a dnes. Seminár k storočnici skladateľa. Bratislava, 14. decembra 2011. Musicologica Slovaca , 3(2), 305-307. 1338-2594.