Document infoIn: Musicologica Slovaca , vol. 3, no. 2
Jana Lengová

Príspevok k životu a dielu Františka Zagibu

Details:

Year, pages: 2012, 265 - 273
Article type: Profily

How to cite:

ISO 690:
Lengová, J. 2012. Príspevok k životu a dielu Františka Zagibu. In Musicologica Slovaca , vol. 3, no.2, pp. 265-273. 1338-2594.

APA:
Lengová, J. (2012). Príspevok k životu a dielu Františka Zagibu. Musicologica Slovaca , 3(2), 265-273. 1338-2594.