Document info
Back


In: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 44, no. 2


Bahna, Miloslav: Migrácia zo Slovenska po vstupe do Európskej únie

Vladimír Baláž

ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613 (print)

Year, pages: 2012, 233-235

Published: 0000-00-00

Full Text

Article type: recenzia

How to cite:

ISO 690:
Baláž, V. 2012. Bahna, Miloslav: Migrácia zo Slovenska po vstupe do Európskej únie. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 44, no.2, pp. 233-235.

APA:
Baláž, V. (2012). Bahna, Miloslav: Migrácia zo Slovenska po vstupe do Európskej únie. Sociológia - Slovak Sociological Review, 44(2), 233-235.