Document info
Back


In: Slovenská literatúra, vol. 48, no. 6


V labyrinte odvodenín (Sonda do modernizmu)

Tomáš Horváth

ISSN 0037 – 6973 (print)

Year, pages: 2002, 442-454

Published: 0000-00-00

Article type: Vedecká štúdia

Abstract:

Autor štúdie interpretuje román Jána Hrušovského Muž s protézou v kontexte literárneho a filozofického kódu modernizmu. V texte románu sa rozohráva zložitá hra presunov medzi figuratívnym a doslovným rétorickým režimom, do ktorých sú striedavo distribuované lexémy „srdce“ a „protéza“, a kultúrnymi kódmi, ktoré sa na ne navrstvujú: medicínskym kódom a kódom frazém. Predchádzajúca disjunkcia Seebornovej protézy a chorého srdca z lekárskeho diskurzu v rámci doslovného režimu je transformovaná na ich konjunkciu vo figuratívnom režime („amputácia schopností cítiť“). Termín „choré srdce“ funguje v terciárnej sémantickej opozícii ako mediátor medzi opozitami „srdcom“ a „protézou“ a transkribuje sa do syntagmatickej osi, generujúc takýmto spôsobom „štruktúru opravy“: na rozjatrené city vždy odpovedá reflexia, „protéza“, ktorá ich koriguje. Po takejto rétorickej analýze ďalej autor štúdie modeluje textovú konštitúciu subjektu (hlavnej postavy) a trópy, ktoré ju generujú. V texte prebieha sujetová transformácia subjektu z autonómneho, ovládajúceho strategickú hru zvádzania, na subjekt závislý, bez slobody vôle, konajúci pod diktátom princípu bytia: sú ukázané aj filzofické modernistické kontexty tejto závislosti subjektu (Schopenhauer, Nietzsche, psychoanalýza, marxizmus).

How to cite:

ISO 690:
Horváth, T. 2002. V labyrinte odvodenín (Sonda do modernizmu) . In Slovenská literatúra, vol. 48, no.6, pp. 442-454.

APA:
Horváth, T. (2002). V labyrinte odvodenín (Sonda do modernizmu) . Slovenská literatúra, 48(6), 442-454.