Document info
Back


In: Slovenská literatúra, vol. 48, no. 6


Obsah

ISSN 0037 – 6973 (print)

Year, pages: 2002, 0-0

Published: 0000-00-00

Article type: Obsah

Abstract:

ŠTÚDIE Marcela M i k u l o v á, Premeny žánrových funkcií – črta u Tajovského 433 Tomáš H o r v á t h, V labyrinte odvodenín (Sonda do modernizmu) 442 Zoltán R é d e y, K niektorým aspektom Ondrušovej zbierky Mužské korenie po troch desaťročiach (Interpretačné skice so zameraním na motív tváre) 455 ROZHĽADY Zo Slovníka diel slovenskej literatúry 20. storočia: Fedor M a t e j o v, Neskorý autoportrét – zbierka básní od Milana Rúfusa 488 Dana K r š á k o v á, Zverstvo – kniha próz od Tomáša Horvátha 492 Dana K r š á k o v á, Silný pocit čistoty – zbierka poviedok od Michala Hvoreckého 493 Jurij M. L o t m a n, Dom v Majstrovi a Margaréte 495 RECENZIE Čepan, Oskár: Próza slovenského realizmu (Irena M a l e c) 503 Šebestová, Irena: Frauenliteratur der 70er Jahre in der Schweiz (Ján J a m b o r) 505 Janion, Maria: Kobiety i duch inności (Irena M a l e c) 508