Document info
Back


In: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 36, no. 5


Nové partnerstvo pre súdržnosť, konvergenciu, konkurencieschopnosť, spoluprácu. Tretia správa o ekonomickej a sociálnej súdržnosti

Daniel Škobla

ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613 (print)

Year, pages: 2004, 514-516

Published: 0000-00-00

Full Text

Article type: recenzia

How to cite:

ISO 690:
Škobla, D. 2004. Nové partnerstvo pre súdržnosť, konvergenciu, konkurencieschopnosť, spoluprácu. Tretia správa o ekonomickej a sociálnej súdržnosti . In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 36, no.5, pp. 514-516.

APA:
Škobla, D. (2004). Nové partnerstvo pre súdržnosť, konvergenciu, konkurencieschopnosť, spoluprácu. Tretia správa o ekonomickej a sociálnej súdržnosti . Sociológia - Slovak Sociological Review, 36(5), 514-516.