Document info
Back


In: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 36, no. 5


Alexander, Jeffrey C.: Významy sociálneho života. Kultúrna sociológia

Mária Suríková

ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613 (print)

Year, pages: 2004, 501-506

Published: 0000-00-00

Full Text

Article type: recenzia

How to cite:

ISO 690:
Suríková, M. 2004. Alexander, Jeffrey C.: Významy sociálneho života. Kultúrna sociológia. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 36, no.5, pp. 501-506.

APA:
Suríková, M. (2004). Alexander, Jeffrey C.: Významy sociálneho života. Kultúrna sociológia. Sociológia - Slovak Sociological Review, 36(5), 501-506.