Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top
Document infoIn: Studia Politica Slovaca, vol. 1, no. 2
Tomáš Koziak

Prešovské politologické dni v znamení medzikultúrneho dialógu

Details:

Year, pages: 2008, 121 - 122

How to cite:

ISO 690:
Koziak, T. 2008. Prešovské politologické dni v znamení medzikultúrneho dialógu . In Studia Politica Slovaca, vol. 1, no.2, pp. 121-122. 1337-8163.

APA:
Koziak, T. (2008). Prešovské politologické dni v znamení medzikultúrneho dialógu . Studia Politica Slovaca, 1(2), 121-122. 1337-8163.