Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top
Document infoIn: Studia Politica Slovaca, vol. 1, no. 2
Svetozár Krno

Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre

Details:

Year, pages: 2008, 112 - 114

How to cite:

ISO 690:
Krno, S. 2008. Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre . In Studia Politica Slovaca, vol. 1, no.2, pp. 112-114. 1337-8163.

APA:
Krno, S. (2008). Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre . Studia Politica Slovaca, 1(2), 112-114. 1337-8163.