Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackKonečný, Stanislav – Konečný, Bruno: Open Municipal Politics. Theory and Praxis.

Konečný, Stanislav – Konečný, Bruno: Otvorená komunálna politika. Teória a prax.

Mária Strussová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2011, 700-704

Jazyk / Language: \/slo

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: