Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 59, no. 7
Patrik Sieber - Jiří Hnilica

Cost-Benefit analýza a riziko v socioekonomickém hodnocení projektů

Details:

Year, pages: 2011, 669 - 683
Keywords: social cost-benefit analysis, risk analysis, option price
Article type: Vedecký článok / Article

About article:

Článek je zaměřen na často opomíjené matematické a statistické problémy související s kvantifikací rizika při procesu hodnocení veřejných projektů a politik zejména v rámci kontextu společenské analýzy nákladů a přínosů (CBA). Nejprve je pozornost zaměřena na otázku, nakolik je vhodné u hodnot vstupujících do CBA použití středních hodnot spíše než opčních cen. Po objasnění a argumentaci základních teoretických závěrů a jejich praktické relevance je přijat závěr, že střední hodnoty jsou akceptovatelné, jestliže jsou přiměřeně vzaty do úvahy všechny uvedené podmínky. Následně článek ukazuje praktické problémy při kvantifikaci středních hodnot čistých společenských přínosů založených pouze na bodových odhadech a navrhuje místo nich pro odhad použití Monte Carlo simulace.

The paper focuses on frequently omitted mathematical and statistical intricacies related to risk quantification in the process of measuring the value of public projects and policies especially within the most prevalent context of cost-benefit analysis (CBA). First it deals with the appropriateness of inputs into cost-benefit analysis usually expressed in terms of expected values rather than option prices. After the discussion of theoretical findings and practical relevance it hastens to conclude that expected values are well-acceptable if all limited restrictions are properly taken into any considerations. Then it shows the practical problems in quantifying expected values of net social benefits based just upon point estimates and suggests applying Monte Carlo simulation to derive them instead.

How to cite:

ISO 690:
Sieber, P., Hnilica, J. 2011. Cost-Benefit analýza a riziko v socioekonomickém hodnocení projektů . In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 59, no.7, pp. 669-683. ISSN 0013-3035.

APA:
Sieber, P., Hnilica, J. (2011). Cost-Benefit analýza a riziko v socioekonomickém hodnocení projektů . Ekonomický časopis/Journal of Economics, 59(7), 669-683. ISSN 0013-3035.