Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 59, no. 7
Milan Viturka - Vladimír Žítek - Viktorie Klímová - Petr Tonev

Application of Microeconomic and Macroeconomic Approach to Evaluating Disparities in the Regional Development

Details:

Year, pages: 2011, 655 - 668
Keywords: disparities, business environment, competitiveness, regional policy
Article type: Vedecký článok / Article

About article:

Příspěvek prezentuje nový pohled na problematiku hodnocení rozvojových disparit. Vypracovaná metodika mikroekonomického hodnocení sestává ze tří hlavních komponent: kvalita podnikatelského prostředí, využití lidských zdrojů a inovační potenciál firem. Příspěvek dále informuje o výsledcích aplikace dané metodiky na Českou republiku. Její vypovídací schopnost byla rovněž testována na základě komparace s výsledky makroekonomické analýzy založené na standardních statistických údajích, provedené v geograficky širším rámci 10 vybraných nových členských států EU V závěrečné části pak byla formulována základní doporučení využitelná pro potřeby regionální politiky.

The paper presents a new perspective on the issue of evaluating developmental disparities. The created methodology of the microeconomic evaluation consists of three main components: business environment quality, use of human resources, and innovation potential of companies. Further, the paper provides information on the results of the methodology being applied to the Czech Republic. Its information relevance was also tested using comparison with the results of macroeconomic analysis based on standard statistical data, carried out within a geographically larger scope of 10 selected new EU member states. Finally, recommendations helpful for the needs of regional policy were formulated.

How to cite:

ISO 690:
Viturka, M., Žítek, V., Klímová, V., Tonev, P. 2011. Application of Microeconomic and Macroeconomic Approach to Evaluating Disparities in the Regional Development . In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 59, no.7, pp. 655-668. ISSN 0013-3035.

APA:
Viturka, M., Žítek, V., Klímová, V., Tonev, P. (2011). Application of Microeconomic and Macroeconomic Approach to Evaluating Disparities in the Regional Development . Ekonomický časopis/Journal of Economics, 59(7), 655-668. ISSN 0013-3035.