Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 58, no. 7
Mária Antalová - Eva Rievajová

Učiaca sa organizácia – výzva pre znalostnú ekonomiku

Details:

Year, pages: 2010, 742 - 760
Keywords: the knowledge economy, the learning society, the learning organisa-tion, quality of working life, working conditions, professional competencies
Article type: Vedecký článok / Article

About article:

Autorky sa vo svojom článku sústreďujú na oblasť ľudských zdrojov v učiacej sa spoločnosti, ktorú je možno dosiahnuť len za predpokladu kvalitatívnej transformácie všetkých organizácií a inštitúcií. Daná globálna zmena si teda vyžaduje budovanie učiacich sa organizácií. Hlavným cieľom autoriek je rozšíriť teoreticko-metodologické východisko učiacej sa organizácie, ktoré by bolo možné použiť i v praxi. Jeho základ odvíjajú od základných indikátoroch novej kvality pracovného života, za ktoré považujú podmienky práce a profesijné kompetencie. Taktiež poskytujú svoje praktické skúsenosti z implementácie učiacej sa organizácie do prostredia Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sumarizujú do podoby 9-krokového modelu.

Authors pay attention to situation in area of the human resources in the learning society, which is not possible to achieve without qualitative changes in all organisations and institutions. They concentrate at theoretic and methodological identification the main characteristics of the learning organisation and also create the framework of its implementation. Developed methodology underlines the working conditions and the professional competencies, which are the cardinal indicators of new process. Good practice is based on own experiences with implementation of the learning organisation in the space of the University of Economics in Bratislava and recommend applying of 9-steps model.

How to cite:

ISO 690:
Antalová, M., Rievajová, E. 2010. Učiaca sa organizácia – výzva pre znalostnú ekonomiku. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 58, no.7, pp. 742-760. ISSN 0013-3035.

APA:
Antalová, M., Rievajová, E. (2010). Učiaca sa organizácia – výzva pre znalostnú ekonomiku. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 58(7), 742-760. ISSN 0013-3035.