Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 58, no. 7
Vít Pošta

The Effect of Labor Productivity on Real Exchange Rate: Evidence from Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia

Details:

Year, pages: 2010, 657 - 676
Keywords: Balassa-Samuelson effect, cointegration, intertemporal model, VECM
Article type: Vedecký článok / Article

About article:

Výchozím bodem příspěvku je intertemporální model otevřené ekonomiky, v rámci kterého je formulována hypotéza o vztahu mezi reálným měnovým kurzem a produktivitou práce. Teoretický model je v souladu s předpoklady Balassovy – Samuelsonovy hypotézy. Hypotéza je následně testována pomocí kointegrace a vektorového modelu korekce chyby. Velmi často vede empirické testování Balassovy – Samuelsonovy hypotézy k rozporuplným závěrům, přičemž v některých případech jsou nalezeny reakce reálného měnového kurzu, které jsou opačné oproti implikaci dané hypotézy. Předkládaná analýza v jisté míře potvrzuje chování reálného měnového kurzu dle zkoumané hypotézy, avšak závěry nejsou zcela přesvědčivé.

The paper builds on an intertemporal model of an open economy to formulate the hypothesis of the dependance of real exchange rate on labor productivity. The model is formulated under those assumption on which the Balassa-Samuelson theorem rests. The hypothesis is tested using cointegration technique and vector error correction model. Usually testing the Balassa-Samuelson effect gives mixed results, sometimes finding the opposite reaction of the real exchange rate to the one predicted by the Balassa-Samuelson theorem, pointing to the restric-tive nature of the assumptions on which it is based. The analysis shows a little supportive evidence for the Balassa-Samuelson effect. However, according to the analysis the effect of labor productivity on the real exchange rate can hardly be considered as clearcut as predicted by the Balassa-Samuelson theorem.

How to cite:

ISO 690:
Pošta, V. 2010. The Effect of Labor Productivity on Real Exchange Rate: Evidence from Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia . In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 58, no.7, pp. 657-676. ISSN 0013-3035.

APA:
Pošta, V. (2010). The Effect of Labor Productivity on Real Exchange Rate: Evidence from Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia . Ekonomický časopis/Journal of Economics, 58(7), 657-676. ISSN 0013-3035.