Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 57, no. 3
Domenico Raguseo - Ján Šebo

Mundell-Fleming Criteria for Optimum Currency Areas: the Case of Slovakia

Details:

Year, pages: 2009, 278 - 290
Keywords: OCA theory, EMU enlargement, Slovakia
Article type: Vedecký článok / Article

About article:

Príspevok testuje vhodnosť vstupu Slovenska do Európskej menovej únie z pohľadu mobility medzinárodných faktorov (práce a kapitálu). Analýza obsahuje aj dodatočné kritériá optimálnej menovej zóny a je realizovaná na krajinách strednej a východnej Európy. Pre lepšiu komparáciu sú do analýzy ako benchmark zahrnuté aj krajiny, ktoré sú súčasťou Európskej menovej zóny. Výsledky testov nepotvrdzujú plne hypotézu, že Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami EMÚ spĺňa kritériá optimálnej menovej únie. Predovšetkým mobilita pracovnej sily zostáva vysoko neefektívnym mechanizmom vyrovnávania. Avšak Slovensko je otvorenou ekonomikou a jej hospodárska a produkčná štruktúra je do veľkej miery zhodná s priemerom krajín EMÚ. Tento fakt indikuje, že Slovensko by nemalo trpieť zvýšenou pravdepodobnosťou asymetrických šokov a môže byť chápané ako vhodný člen eurozóny.

This paper tests the suitability of Slovakia to join the European Monetary Union based on the international factor (labour and capital) mobility. The analysis involves others optimum currency areas criteria and also others Central and Eastern European countries and European Monetary Union member states as well are included in the sample as a benchmark for a better comparison. The results do not fully confirm the hypothesis that Slovakia already constitutes an optimum monetary union with the rest of the EMU countries; mainly the labour mobility is largely ineffective as adjustment mechanism. But, Slovakia is a open country and its economic and production structures are quite similar to the euro average. This would indicate that Slovakia should not suffer from increased likelihood of asymmetric shocks and that it is a suitable member of the euro area.

How to cite:

ISO 690:
Raguseo, D., Šebo, J. 2009. Mundell-Fleming Criteria for Optimum Currency Areas: the Case of Slovakia . In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 57, no.3, pp. 278-290. ISSN 0013-3035.

APA:
Raguseo, D., Šebo, J. (2009). Mundell-Fleming Criteria for Optimum Currency Areas: the Case of Slovakia . Ekonomický časopis/Journal of Economics, 57(3), 278-290. ISSN 0013-3035.