Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 57, no. 3
Vladimír Baláž - Elena Fifeková - Edita Nemcová

Ellsbergov paradox: rozhodovanie za podmienok rizika a neistoty

Details:

Year, pages: 2009, 213 - 229
Keywords: Ellsberg paradox; risk and uncertainty behavioural economics
Article type: Vedecký článok / Article

About article:

Článok sa zaoberá rozhodovacími procesmi za podmienok rizika a neistoty a testuje niektoré predpoklady plynúce z tzv. Ellsbergovho paradoxu. Experimenty na vzorke 539 študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave priniesli veľmi podobné výsledky ako klasické experimenty Foxa a Tverskeho na Stanfordskej univerzite v roku 1995. Preukázalo sa, že pri prijímaní týchto rozhodnutí sa uplatňuje viacero odchýlok od racionálneho správania, konkrétne averzia voči riziku, odpor voči neistote, optimizmus a nadmerná sebadôvera. Takisto sa potvrdilo, že rozhodovanie za podmienok neistoty je vo významnej miere ovplyvnené pocitmi kompetencie. Novým poznatkom sú štatisticky významné rodové rozdiely pri posudzovaní rizika a neistoty v Ellsbergovom paradoxe, ako aj všeobecne známych udalostí. V prípade neistoty sa zdá, že menšia chuť žien riskovať je daná nižším pocitom kompetentnosti v určitých otázkach.

This research analysed decisions under risk and ambiguity on a sample of 539 students of the Bratislava University of Economics. Experiments with bets on Ellsberg paradox and familiar events generated results similar to those obtained by Fox and Tversky in 1995. New findings relate to gender differences in decisions under risk and uncertainty. Female students were more ambiguity averse, if they had felt less competent in area of decision. While bets by male participants were significantly higher in financial topics, gender differences were much lower in bets on linguistic topics.

How to cite:

ISO 690:
Baláž, V., Fifeková, E., Nemcová, . 2009. Ellsbergov paradox: rozhodovanie za podmienok rizika a neistoty . In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 57, no.3, pp. 213-229. ISSN 0013-3035.

APA:
Baláž, V., Fifeková, E., Nemcová, . (2009). Ellsbergov paradox: rozhodovanie za podmienok rizika a neistoty . Ekonomický časopis/Journal of Economics, 57(3), 213-229. ISSN 0013-3035.