Document info
Back


In: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 43, no. 2


K u s á, Zuzana – T í ž i k, Miroslav: Elementárne formy sociologického myslenia. Súčasné reflexie Durkheimovho diela

Katarína Strapcová

ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613 (print)

Year, pages: 2011, 207-211

Published: 0000-00-00

Full Text

Article type: recenzia

How to cite:

ISO 690:
Strapcová, K. 2011. K u s á, Zuzana – T í ž i k, Miroslav: Elementárne formy sociologického myslenia. Súčasné reflexie Durkheimovho diela. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 43, no.2, pp. 207-211.

APA:
Strapcová, K. (2011). K u s á, Zuzana – T í ž i k, Miroslav: Elementárne formy sociologického myslenia. Súčasné reflexie Durkheimovho diela. Sociológia - Slovak Sociological Review, 43(2), 207-211.