Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackČikeš, Radovan: State and Church Relations in Slovakia: Contemporary Situation and Trends of Development

Čikeš, Radovan: Vzťahy štátu a cirkví na Slovensku. Súčasné usporiadanie a trendy vo vývoji vzťahu štátu a cirkví

Lucia Grešková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2010, 711-712

Jazyk / Language: \/slo

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: