Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackČambáliková, Monika: Welfare State: Citizenship, Rights and Integration

Čambáliková, Monika: Sociálny štát: občianstvo, práva, začlenenie

Daniela Gáborová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2010, 707-710

Jazyk / Language: \/slo

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: