Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackDivinský, Boris: The Migration Trends in the Slovak Republic after the Country’s Accession to the European Union (2004 – 2008)

Divinský, Boris: Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004 – 2008)

Branislav Bleha

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2010, 703-706

Jazyk / Language: \/slo

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: