Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackTužinská, Helena: Questions of Description and Translation: Use of Data from Anthropology and Ethnology in the Conduct and Interpretation of Interviews with Immigrants

Tužinská, Helena: Otázky opisu a prekladu. Využitie poznatkov antropológie a etnografie vo vedení a tlmočení interview s imigrantmi

Miroslava Hlinčíková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2010, 700-703

Jazyk / Language: \/slo

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: