Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackČambáliková, Monika: Social Partnership: Institutions, Strategies, and Visions

Čambáliková, Monika: Sociálne partnerstvo: Inštitúcia, stratégia, vízia

Alena Paulíčková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2010, 273-276

Jazyk / Language: \/slo

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: