Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackKiczková, Zuzana – Szapuová, Mariana – Zezulová, Jana (eds.): On the Road to Gender Equality: Women and Men in the Academic Environment

Kiczková, Zuzana – Szapuová, Mariana – Zezulová, Jana (eds.): Na ceste k rodovej rovnosti: ženy a muži v akademickom prostredí

Barbora Holubová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2010, 269-273

Jazyk / Language: \/slo

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: