Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackDivinský, B.: Labour Market – Migration Nexus in Slovakia: Time to Act in a Comprehensive Way

Divinský, B.: Migračné súvislosti slovenského trh práce: nastal čas pre komplexné riešenia

Branislav Bleha

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2008, 571-574

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: