Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackFiladelfiová, Jarmila - Bútorová, Zora (ed.): Ženy, muži a vek v štatistikách trhu práce

Filadelfiová, Jarmila - Bútorová, Zora (ed.): Women, Men, and the Age in the Labour Market Statistics

Daniel Gerbery

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2007, 473-476

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: