Document infoIn: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 39, no. 5
Daniel Gerbery

Filadelfiová, Jarmila - Bútorová, Zora (ed.): Ženy, muži a vek v štatistikách trhu práce

Details:

Year, pages: 2007, 473 - 476
Article type: recenzia / review

How to cite:

ISO 690:
Gerbery, D. 2007. Filadelfiová, Jarmila - Bútorová, Zora (ed.): Ženy, muži a vek v štatistikách trhu práce . In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 39, no.5, pp. 473-476. 0049-1225.

APA:
Gerbery, D. (2007). Filadelfiová, Jarmila - Bútorová, Zora (ed.): Ženy, muži a vek v štatistikách trhu práce . Sociológia - Slovak Sociological Review, 39(5), 473-476. 0049-1225.