Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackTížik, Miroslav: K sociológii novej religiozity

Tížik, Miroslav: Towards the Sociology of the New Religiosity

Oľga Gyárfášová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2007, 469-473

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: