Document info
Back


In: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 38, no. 6


Křížková, A. – Maříková, H. – Uhde, Z. (eds.): Sexualised Reality of Labour Relations: Analysis of Sexual Harassment in the Czech Republic

Křížková, A. – Maříková, H. – Uhde, Z. (eds.): Sexualizovaná realita pracovních vztahů, analýza sexuálního obtěžování v České republice

Miloslav Bahna

ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613 (print)

Year, pages: 2006, 569-572

Published: 0000-00-00

Full Text

Article type: recenzia / review

How to cite:

ISO 690:
Bahna, M. 2006. Křížková, A. – Maříková, H. – Uhde, Z. (eds.): Sexualised Reality of Labour Relations: Analysis of Sexual Harassment in the Czech Republic. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 38, no.6, pp. 569-572. ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613.

APA:
Bahna, M. (2006). Křížková, A. – Maříková, H. – Uhde, Z. (eds.): Sexualised Reality of Labour Relations: Analysis of Sexual Harassment in the Czech Republic. Sociológia - Slovak Sociological Review, 38(6), 569-572. ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613.