Document info
Back


In: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 38, no. 1


Ondrejkovič, P.: Úvod do metodológie sociálnych vied. Základy metodológie kvantitatívneho výskumu.

Tatiana Sedová

ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613 (print)

Year, pages: 2006, 83-86

Published: 0000-00-00

Full Text

Article type: recenzia

How to cite:

ISO 690:
Sedová, T. 2006. Ondrejkovič, P.: Úvod do metodológie sociálnych vied. Základy metodológie kvantitatívneho výskumu.. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 38, no.1, pp. 83-86.

APA:
Sedová, T. (2006). Ondrejkovič, P.: Úvod do metodológie sociálnych vied. Základy metodológie kvantitatívneho výskumu.. Sociológia - Slovak Sociological Review, 38(1), 83-86.