Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 68, no. 4
Lucie Kopecká - David Zapletal - Viera Pacáková

Comparison of Incidences of Serious Diseases within Regions in the Czech Republic

Details:

Year, pages: 2020, 409 - 428
Language: eng
Keywords: incidences, serious diseases, multidimensional scaling, linear ordering, hybrid approach, rank correlation, factor analysis; JEL Classification: C38, C43, C63
Article type: Vedecký článok
Document type: PDF

About article:

Výskyt závažných onemocnění v zemích Evropy má rostoucí trend v porovnání s úmrtností na tato onemocnění. Ve zdravotním stavu populace existují významné rozdíly nejen mezi zeměmi, ale také na úrovni regionů uvnitř jednotlivých zemí. Cílem zdravotní politiky Evropské Unie a jejich členských států není pouze redukovat výskyt závažných onemocnění, ale také zmírnit regionální rozdíly v tomto výskytu. Cílem tohoto článku je porovnání výskytu závažných onemocnění v rámci regionů České republiky pomocí hybridního přístupu, který kombinuje vícerozměrné škálování s lineárním uspořádáním objektů. Hybridní přístup je vhodný pro vizualizaci objektů a stanovení vzdálenosti od ideálního objektu dle použitých ukazatelů. Faktory regionálních nerovností ve výskytu závažných onemocnění jsou identifikovány a kvantifikovány na základě výsledků hybridní metody.

How to cite:

ISO 690:
Kopecká, L., Zapletal, D., Pacáková, V. 2020. Comparison of Incidences of Serious Diseases within Regions in the Czech Republic. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 68, no.4, pp. 409-428. ISSN 0013-3035.

APA:
Kopecká, L., Zapletal, D., Pacáková, V. (2020). Comparison of Incidences of Serious Diseases within Regions in the Czech Republic. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 68(4), 409-428. ISSN 0013-3035.

About edition:

Publisher: Ekonomický ústav SAV
Published: 26. 4. 2020