Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 68, no. 4
Lenka Maličká - Jakub Križko

The Link between Fiscal Decentralization and Ethnolinguistic Fragmentation of the Population in OECD Countries

Details:

Year, pages: 2020, 340 - 359
Language: eng
Keywords: population diversity, ethnolinguistic fragmentation, decentralization theorem, fiscal decentralization, panel data; JEL Classification: H73, H77
Article type: Vedecký článok
Document type: PDF

About article:

V tomto článku je navrhnutý jedinečný zlúčený index etnolingvistickej fragmentácie obyvateľstva za účelom analýzy vzťahu medzi fiškálnou decentralizáciou a etnolingvistickou fragmentáciou. Východisková hypotéza, vychádzajúca z decentralizačnej teorémy, predpokladá pozitívny vzťah. Základný dynamický panelový model zahŕňa vzorku 35 krajín OECD v období 2000 – 2007, redukovaná vzorka zahŕňa 26 krajín OECD, pričom sú z nej vylúčené krajiny s najnižšou príjmovou nerovnosťou. V prípade redukovanej vzorky sa predpokladá silnejší vplyv etnolingvistickej fragmentácie na fiškálnu decentralizáciu. Výskum zahŕňa rôzne druhy fiškálnej decentralizácie (výdavkovú, príjmovú a daňovú decentralizáciu). Výsledky odhadov základného modelu sú konfrontované s odhadmi postavenými na alternatívnych indexoch etnickej a lingvistickej fragmentácie, ktoré boli využité v predchádzajúcich výskumoch. Výsledky podporujú východiskovú hypotézu na oboch vzorkách a to v prípade výdavkovej decentralizácie. Konfrontácia s modelmi zahrňujúcimi indexy etnickej a lingvistickej fragmentácie obyvateľstva ukazuje štatistický významný efekt etnickej fragmentácie. V prípade redukovanej vzorky, výsledky nepotvrdzujú silnejší vplyv etnolingvistickej fragmentácie na fiškálnu decentralizáciu.

How to cite:

ISO 690:
Maličká, L., Križko, J. 2020. The Link between Fiscal Decentralization and Ethnolinguistic Fragmentation of the Population in OECD Countries. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 68, no.4, pp. 340-359. ISSN 0013-3035.

APA:
Maličká, L., Križko, J. (2020). The Link between Fiscal Decentralization and Ethnolinguistic Fragmentation of the Population in OECD Countries. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 68(4), 340-359. ISSN 0013-3035.

About edition:

Publisher: Ekonomický ústav SAV
Published: 26. 4. 2020