Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no. 10
Iveta Pauhofová - Liliya Bukharbaeva - Juliya Egorova

Evaluation of Health Influence upon an Individual’s Income

Details:

Year, pages: 2018, 1051 - 1064
Language: eng
Keywords: health standard, influence of health upon income, human capital, RLMS, evaluation of health, endogeneity; JEL Classification: C52, I14
Article type: Vedecký
Document type: PDF

About article:

Zdravie človeka je súčasťou formovania ľudského kapitálu, ktoré je vzájomne prepojené s ďalšími komponentmi, so vzdelaním, s príjmami, typom práce, profesiou, vekom, sociálnym statusom, atď. Empirické skúsenosti pri zisťovaní efektívnosti ľudského kapitálu potvrdzujú významnosť vzťahu medzi zdravím a príjmom jednotlivca. Stať prezentuje výsledky výskumu medzi zdravím a budúcim príjmom jednotlivca, ide o expertný odhad dôsledkov zmien v príjme pri zmenených podmienkach zdravia. Zvláštna pozornosť je venovaná analyzovaniu ukazovateľov zdravotného stavu na základe vybraných premenných, ktoré sú rozhodujúce z pohľadu objektívnosti pre získanie správnych výsledkov simulácie. Výsledky potvrdzujú, že dobré zdravie je faktorom pozitívne ovplyvňujúcim budúci príjem jedinca.

How to cite:

ISO 690:
Pauhofová, I., Bukharbaeva, L., Egorova, J. 2018. Evaluation of Health Influence upon an Individual’s Income. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no.10, pp. 1051-1064. ISSN 0013-3035.

APA:
Pauhofová, I., Bukharbaeva, L., Egorova, J. (2018). Evaluation of Health Influence upon an Individual’s Income. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 66(10), 1051-1064. ISSN 0013-3035.

About edition:

Publisher: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV
Published: 6. 11. 2018