Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no. 10
Michal Szabo - Branislav Bleha

Changing Educational Pathways and Economic Activity. Time and Space Aspects in Slovakia after 1989

Details:

Year, pages: 2018, 1031 - 1050
Language: eng
Keywords: education, educational pathways, demography of education, economic activity rates; JEL Classification: I25, J21, J24
Article type: Vedecký
Document type: PDF

About article:

Štúdia sa zaoberá empirickým pohľadom na zmeny v edukačných vzorcoch na Slovensku, z pohľadu priestorového i štruktúrneho. Založená je na údajoch troch posledných populačných cenzov 1991, 2001, 2011. Tieto údaje predstavujú dobrú základňu pre takýto empirický výskum. Regionálny pohľad je realizovaný na úrovni LAU-I, teda na úrovni okresov. Z pohľadu teórie je práca ukotvená v intenciách niektorých demografických resp. sociologických teórií, zahŕňajúc i Teóriu druhého demografického prechodu. Štúdia sa pokúša vysvetliť rozdiely vo fázovaní ekonomickej aktivity vo vzťahu k (meniacim) sa edukačným komponentom životného cyklu, čo súvisí aj so zmenami, posunmi reprodukčnej stratégie (teda z pohľadu demografického). Výskum sa pokúša originálnym spôsobom skombinovať mieru participácie na trhu práce z hľadiska cenzových kategórií ekonomickej aktivity a tiež vo vzťahu k veku, porovnávajúc posledné tri cenzy.

How to cite:

ISO 690:
Szabo, M., Bleha, B. 2018. Changing Educational Pathways and Economic Activity. Time and Space Aspects in Slovakia after 1989. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no.10, pp. 1031-1050. ISSN 0013-3035.

APA:
Szabo, M., Bleha, B. (2018). Changing Educational Pathways and Economic Activity. Time and Space Aspects in Slovakia after 1989. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 66(10), 1031-1050. ISSN 0013-3035.

About edition:

Publisher: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV
Published: 9. 11. 2018