Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no. 10
Jaroslav Baran - Jiří Witzany

Analysing Cross-currency Basis Spreads

Details:

Year, pages: 2018, 1002 - 1030
Language: eng
Keywords: cross-currency swap, basis spread, overnight indexed swap, cointegration, arbitrage; JEL Classification: D53, G01, C31
Article type: Vedecký
Document type: PDF

About article:

Tento článek se zabývá faktory ovlivňujícími výši měnových bazických přirážek, které byly historicky blízké nule, ale od počátku finanční krize se významně rozšířily. Mezi často uváděné vysvětlení patří zvýšené kreditní a likviditní riziko nebo změny v nabídce a poptávce po likviditě v různých měnách. Měnové bazické přirážky se ale zřejmě mohou zvýšit i nad úroveň vysvětlitelnou těmito faktory. Studie navrhuje řadu možných tržních proměnných vysvětlujících změny EUR/USD bazických přirážek a prostřednictvím vhodných regresních a kointegračních modelů analyzuje jejich významnost ve třech nedávných klíčových obdobích vývoje na finančních trzích. Jako nejvýznamnější se ukazují ukazatele krátkodobého a dlouhodobého kreditního rizika finančního sektoru EU a v menší míře obdobné ukazatele pro finanční sektor USA. Mezi další významné faktory pro krátkodobé bazické přirážky patří tržní volatilita, pro dlouhodobé přirážky vývoj kurzu EUR/USD a do jisté míry i změny bilančního poměru Fed/ECB.

How to cite:

ISO 690:
Baran, J., Witzany, J. 2018. Analysing Cross-currency Basis Spreads. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no.10, pp. 1002-1030. ISSN 0013-3035.

APA:
Baran, J., Witzany, J. (2018). Analysing Cross-currency Basis Spreads. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 66(10), 1002-1030. ISSN 0013-3035.

About edition:

Publisher: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV
Published: 9. 11. 2018