Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no. 7
Pavel Zimmermann - Jan Fojtík - Martin Matějka - Tomáš Karel

Comparison of Estimation Uncertainty in Lifelong Annuities for Bayesian Single- and Multi-population Old Age Mortality Model

Details:

Year, pages: 2018, 703 - 718
Language: eng
Keywords: old age mortality, Bayesian GLM, Bayesian Hierarchical model, multi-population model; JEL Classification: C10, C11, J10, J11
Article type: Vedecký

About article:

Modelování úmrtnosti ve vysokých věcích je často spojeno s problémem nedostatečného počtu spolehlivých dat, zvláště v případě malých populací. V článku jsme se zaměřili na způsob zahrnutí informace obsažené v datech z blízkých populací a studovali jsme dopad této informace na nejistotu v odhadu úmrtnosti ve vysokých věcích. Předpokládáme dvourozměrný exponenciální (Gompertzův) model. Srovnáváme nejistotu v odhadu parametrů dvou modelů. První model je jednopopulační, založený výhradně na datech z jedné země. Druhý model je multipopulační sestrojený pro množinu zemí ze Středoevropského regionu. Aplikujeme bayesovský zobecněný lineární model a hierarchický bayesovský zobecněný lineární model. Pomocí směrodatné chyby (RMSE) kvantifikujeme rozdíl v nejistotě odhadů intenzity úmrtnosti a doživotní renty počítané pro různé věky, kohorty a populace.

How to cite:

ISO 690:
Zimmermann, P., Fojtík, J., Matějka, M., Karel, T. 2018. Comparison of Estimation Uncertainty in Lifelong Annuities for Bayesian Single- and Multi-population Old Age Mortality Model. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no.7, pp. 703-718. ISSN 0013-3035.

APA:
Zimmermann, P., Fojtík, J., Matějka, M., Karel, T. (2018). Comparison of Estimation Uncertainty in Lifelong Annuities for Bayesian Single- and Multi-population Old Age Mortality Model. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 66(7), 703-718. ISSN 0013-3035.

About edition:

Publisher: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV
Published: 21. 8. 2018