Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no. 7
Jozef Glova - Silvia Mrázková

Impact of Intangibles on Firm Value: An Empirical Evidence from European Public Companies

Details:

Year, pages: 2018, 665 - 680
Language: eng
Keywords: intangible assets, intangible-intensive firms, R&D expenses, intangible fixed assets, ROTA rank measure; JEL Classification: M21
Article type: Vedecký

About article:

Príspevok skúma hodnotu významnosti nehmotných aktív vyjadrených výdavkami na výskum a vývoj a nehmotným fixným majetkom na hodnotu verejne obchodovaných spoločností. S použitím regresného prístupu pre 1520 pozorovaní v rokoch 2011 až 2015 sme zistili, že výdavky na výskum a vývoj môžu výrazne vysvetliť trhové hodnoty vybraných spoločností. Výsledky našej analýzy naznačujú zrýchlený nárast firemnej hodnoty so zvýšením výdavkov na výskum a vývoj vo vzťahu k ostatným regresorom. Zaujímavosťou je skutočnosť, že položka dlhodobého nehmotného majetku na celkových aktívach nie je štatisticky významná, čo naznačuje, že trh nehodnotí pasívnu stratégiu externého nadobudnutia nehmotného majetku namiesto jeho vlastného vývoja.

How to cite:

ISO 690:
Glova, J., Mrázková, S. 2018. Impact of Intangibles on Firm Value: An Empirical Evidence from European Public Companies. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no.7, pp. 665-680. ISSN 0013-3035.

APA:
Glova, J., Mrázková, S. (2018). Impact of Intangibles on Firm Value: An Empirical Evidence from European Public Companies. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 66(7), 665-680. ISSN 0013-3035.

About edition:

Publisher: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV
Published: 21. 8. 2018