Document infoIn: Slovenské divadlo, vol. 66, no. 2
Nadežda Lindovská

Rok 1948: Emancipácia žien a slovenské divadlo. Príspevok k dejinám rodových vzťahov na Slovensku

Details:

Year, pages: 2018, 141 - 163
Article type: Štúdie

How to cite:

ISO 690:
Lindovská, N. 2018. Rok 1948: Emancipácia žien a slovenské divadlo. Príspevok k dejinám rodových vzťahov na Slovensku. In Slovenské divadlo, vol. 66, no.2, pp. 141-163. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.2478/sd-2018-0009

APA:
Lindovská, N. (2018). Rok 1948: Emancipácia žien a slovenské divadlo. Príspevok k dejinám rodových vzťahov na Slovensku. Slovenské divadlo, 66(2), 141-163. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.2478/sd-2018-0009

About edition: