Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no. 6
Mária Husáková - Eva Rievajová - Peter Sika - Silvia Šipikalová

The Reverse Mortgage as a Financial Tool for Increasing the Living Standard of Seniors in the Slovak Republic

Details:

Year, pages: 2018, 621 - 640
Language: eng
Keywords: Slovak seniors, reverse mortgage, living standards, aging of the population, housing; JEL Classification: G18, G21, J11, K20
Article type: Vedecký
Document type:

About article:

Cieľom článku je zadefinovať hlavné charakteristiky reverznej hypotéky, prezentovať sociálno-ekonomickú situáciu seniorov v Slovenskej republike, predstaviť výsledky realizovaného prieskumu zacieleného na zisťovanie záujmu seniorov o využitie reverznej hypotéky a formulovanie odporúčaní pre aplikačnú prax. Dotazníkový prieskum sa uskutočnil celoplošne, vo všetkých krajoch na vzorke 925 respondentov. Z celkového počtu respondentov prejavilo záujem o reverznú hypotéku iba 16% vlastníkov nehnuteľností. Z odpovedí respondentov vyplynulo, že hlavným dôvodom nezáujmu o reverznú hypotéku je neochota pretrhnúť medzigeneračný majetkový prevod, čím sa potvrdili tradične silné rodinné väzby a rodinná solidarita v Slovenskej republike.

How to cite:

ISO 690:
Husáková, M., Rievajová, E., Sika, P., Šipikalová, S. 2018. The Reverse Mortgage as a Financial Tool for Increasing the Living Standard of Seniors in the Slovak Republic. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no.6, pp. 621-640. ISSN 0013-3035. DOI: https://doi.org/

APA:
Husáková, M., Rievajová, E., Sika, P., Šipikalová, S. (2018). The Reverse Mortgage as a Financial Tool for Increasing the Living Standard of Seniors in the Slovak Republic. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 66(6), 621-640. ISSN 0013-3035. DOI: https://doi.org/

About edition:

Publisher: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV
Published: 20. 6. 2018
Rights:
Opem Access