Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no. 6
Miloš Bikár - Martin Hodula

Non-Linear Monetary Policy Modelling with Government Debt as a Threshold: The Case of the Czech Republic

Details:

Year, pages: 2018, 561 - 579
Language: eng
Keywords: government debt, monetary policy, policy innovations, threshold VAR; JEL Classification: C32, E42, H63
Article type: Vedecký
Document type:

About article:

V tomto článku zkoumáme, do jaké míry může být měnová politika omezena vývojem zadluženosti státu. Používáme model prahové vektorové autoregrese (TVAR), který zachycuje možné asymetrie ve vztahu mezi měnovou politikou a reálnou ekonomikou, což odpovídá přechodu mezi nízkou a vysokou mírou růstu poměru vládního dluhu k HDP. Analýza je provedena na českých datech za období 2001 – 2016. Výsledky naznačují, že reakce centrální banky na makroekonomické šoky může záviset na režimu, který v daném období převládá (nízká či vysoká míra růstu zadluženosti státu). Bylo zjištěno, že rostoucí vládní dluh může představovat omezení měnové politiky, přičemž toto omezení se projevuje změnou měnové transmise do reálné ekonomiky. Článek také demonstruje výhody použití nelineárního přístupu pro studium interakcí mezi fiskální a měnovou politikou.

How to cite:

ISO 690:
Bikár, M., Hodula, M. 2018. Non-Linear Monetary Policy Modelling with Government Debt as a Threshold: The Case of the Czech Republic. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no.6, pp. 561-579. ISSN 0013-3035. DOI: https://doi.org/

APA:
Bikár, M., Hodula, M. (2018). Non-Linear Monetary Policy Modelling with Government Debt as a Threshold: The Case of the Czech Republic. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 66(6), 561-579. ISSN 0013-3035. DOI: https://doi.org/

About edition:

Publisher: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV
Published: 20. 6. 2018
Rights:
Open Access