Document infoIn: Geografický časopis, vol. 44, no. 2
Ján, Ed. Hanušin

Režim elektrickej vodivosti ako prejav niektorých vlastností krajinnej štruktúry na príklade modelového územia Bzince

Details:

Year, pages: 2019, 188 - 198
Language: slo

How to cite:

ISO 690:
Hanušin, J. 2019. Režim elektrickej vodivosti ako prejav niektorých vlastností krajinnej štruktúry na príklade modelového územia Bzince. In Geografický časopis, vol. 44, no.2, pp. 188-198. ISSN 0016-7193.

APA:
Hanušin, J. (2019). Režim elektrickej vodivosti ako prejav niektorých vlastností krajinnej štruktúry na príklade modelového územia Bzince. Geografický časopis, 44(2), 188-198. ISSN 0016-7193.

About edition:

Published: 24. 1. 2019