Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no. 1
Oldřich Krpec - Vladan Hodulák

Industrial Policy in Relation to Automobile Production after the Founding of Czechoslovakia: A Case of Support for an Emerging Sector

Details:

Year, pages: 2018, 81 - 104
Keywords: trade policy; infant industry, protectionism, Czechoslovakian trade policy, automobiles JEL Classification: F13, F14, F52, N74
Article type: Vedecký / Article

About article:

Československá (ČS) ekonomika byla příkladem historicky silné specializace na produkci a export spotřebního zboží lehkého průmyslu. V období 20. let 20. století však zavedla silně protekcionistické obchodní politiky podporující těžký průmysl. Jak dokazuje naše studie, ČS automobilový průmysl mezinárodní konkurenceschopnosti nedosáhl a silně protekcionistické politiky byly nezbytnou podmínkou jeho přežití. Za ochranářskými bariérami byl však schopen rozvoje výrobních kapacit, nahrazení dovážených komponent domácí produkcí a dokonce i určité míry exportu na méně náročné evropské trhy. Stať je tak příspěvkem do studia dějin hospodářského rozvoje zkoumáním konkrétního případu budování “strategického” průmyslové odvětví a to v přímé kontradikci k implikacím ekonomické teorie (komparativní výhoda). Jako taková je další příkladem odmítnutí mezinárodní dělby práce, které (v dlouhém období) přispělo k zásadní proměně průmyslové struktury národního hospodářství.

The economy of Czechoslovakia (CS) was traditionally strongly specialized in production and export of light consumer goods. Nevertheless, heavy industry was promoted by strongly protectionist trade policies in 1920s. As our empirical study shows, the CS automobile industry never become internationally competitive and heavy protectionist measures were a necessary condition for its existence. However, behind the protective wall the industry was able to develop production capacities, substitute imports of components, and even export to some extent to less demanding markets in Europe. The paper is therefore a contribution to the economic history research of development of such “strategic” industry in clear contradiction with comparative advantage and implications of economic theory. As such, It is another example of rejection of international division of labor which contributed (in long-term) to fundamental restructuring of national industrial structure.

How to cite:

ISO 690:
Krpec, O., Hodulák, V. 2018. Industrial Policy in Relation to Automobile Production after the Founding of Czechoslovakia: A Case of Support for an Emerging Sector. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no.1, pp. 81-104. ISSN 0013-3035.

APA:
Krpec, O., Hodulák, V. (2018). Industrial Policy in Relation to Automobile Production after the Founding of Czechoslovakia: A Case of Support for an Emerging Sector. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 66(1), 81-104. ISSN 0013-3035.