Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 65, no. 9
Pavol Babos

The Working Poor in Post-Communist EU: What can Social Policy Change?

Details:

Year, pages: 2017, 876 - 895
Keywords: Eastern Central Europe, In-work Poverty, social policy, industrial relations, economic crisis JEL Classification: I32, J48, P51
Article type: Vedecký / Article

About article:

Výskum chudoby v postkomunistickej Európe bol dlhší čas menej rozvinutý než v západnej Európe. Aj keď v uplynulom období možno sledovať dobiehanie v tomto smere, výskum pracujúcej chudoby je v postkomunistickej časti EÚ stále v značnom omeškaní. Táto štúdia má ambíciu prispieť k rozvoju tohto výskumného smeru. Využitím mikroúdajov EU-SILC a ďalších doplňujúcich zdrojov na národnej úrovni si štúdia kladie dva ciele. Po prvé, zachytiť vývoj pracujúcej chudoby a porovnať ju so západnou EÚ. Po druhé, odhaliť možné faktory, ktoré prispievajú k úniku zo stavu pracujúcej chudoby. Štúdia využíva viacúrovňové štatistické modelovanie. Závery ukazujú, že pred krízou chránili pracujúcich pred chudobou najmä tri inštitucionálne faktory: rodičovská dovolenka, dávky v nezamestnanosti a sila odborov. Avšak počas krízy tieto faktory stratili svoj vplyv, a po kríze ho už nezískali naspäť.

Poverty research in post-communist Europe has been behind its western counterparts but it is recently catching up. However, research of in-work poverty in the post-communist EU members is still rather scarce. This paper contributes to filling that gap. Using EU-SILC microdata, supplemented by various country-level statistics, this paper has two aims. Firstly, it maps the development of in-work poverty in the post-communist EU and compares it to western countries. Secondly, it identifies factors that may influence the probability of becoming a member of the working poor. Using multilevel regression techniques it reveals that individual factors play a considerably larger role in influencing the In-work Poverty (IWP) than institutions. Additionally, the findings show that there were three institutional barriers which prevented workers from becoming poor before the crisis: parental leave, unemployment benefits and union density. However, these institutions lost their influence during the crisis and still have not restored it after the crisis.

How to cite:

ISO 690:
Babos, P. 2017. The Working Poor in Post-Communist EU: What can Social Policy Change?. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 65, no.9, pp. 876-895. ISSN 0013-3035.

APA:
Babos, P. (2017). The Working Poor in Post-Communist EU: What can Social Policy Change?. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 65(9), 876-895. ISSN 0013-3035.