Document info
Back


In: Geografický časopis, vol. 46, no. 1


Vektorová digitalizácia areálových objektov a ich priestorová analýza v podmiekach geografického ústavu SAV

Karol Husár

ISSN 0016-7193 (print)
ISSN 2453-8787 (online)

Year, pages: 1994, 95-109

Published: 0000-00-00

Full Text

How to cite:

ISO 690:
Husár, K. 1994. Vektorová digitalizácia areálových objektov a ich priestorová analýza v podmiekach geografického ústavu SAV. In Geografický časopis, vol. 46, no.1, pp. 95-109. ISSN 0016-7193.

APA:
Husár, K. (1994). Vektorová digitalizácia areálových objektov a ich priestorová analýza v podmiekach geografického ústavu SAV. Geografický časopis, 46(1), 95-109. ISSN 0016-7193.

Keywords: vector digitalization, morphometric analysis