Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackGeografická poloha Bratislavy v nových hospodársko-politických podmienkach

Pavol Korec

Vydavateľ / Publisher:

Rok, strany / Year, pages: 1994, 75-86

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

geographical position, macroposition, microposition

Licencie / Rights:

Referencie: