Document info
Back


In: Geografický časopis, vol. 46, no. 1


Ochrana krajiny z hľadiska časopriestorových štruktúr

Ján Urbánek

ISSN 0016-7193 (print)
ISSN 2453-8787 (online)

Year, pages: 1994, 49-61

Published: 0000-00-00

Full Text

How to cite:

ISO 690:
Urbánek, J. 1994. Ochrana krajiny z hľadiska časopriestorových štruktúr. In Geografický časopis, vol. 46, no.1, pp. 49-61. ISSN 0016-7193.

APA:
Urbánek, J. (1994). Ochrana krajiny z hľadiska časopriestorových štruktúr. Geografický časopis, 46(1), 49-61. ISSN 0016-7193.

Keywords: landscape, time-spatial structure, process