Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackOchrana krajiny z hľadiska časopriestorových štruktúr

Ján Urbánek

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 1994, 49-61

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

landscape, time-spatial structure, process

Licencie / Rights:

Referencie: