Document infoIn: Geografický časopis, vol. 46, no. 1
Ján Drdoš

Príspevok k funkčnému hodnoteniu prírodného a urbánneho prostredia pre účely environmentálneho plánovania (Bystričany)

Details:

Year, pages: 1994, 17 - 34
Keywords: natural environment, urban environment, land use

How to cite:

ISO 690:
Drdoš, J. 1994. Príspevok k funkčnému hodnoteniu prírodného a urbánneho prostredia pre účely environmentálneho plánovania (Bystričany). In Geografický časopis, vol. 46, no.1, pp. 17-34. ISSN 0016-7193.

APA:
Drdoš, J. (1994). Príspevok k funkčnému hodnoteniu prírodného a urbánneho prostredia pre účely environmentálneho plánovania (Bystričany). Geografický časopis, 46(1), 17-34. ISSN 0016-7193.