Document info
Back


In: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 49, no. 4


Tížik, M. – Kmeť, N. (eds.): Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu roku 1968

Eva Laiferová

ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613 (print)

Year, pages: 2017, 454-460

Published: 0000-00-00

Full Text

Article type: recenzia

How to cite:

ISO 690:
Laiferová, E. 2017. Tížik, M. – Kmeť, N. (eds.): Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu roku 1968. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 49, no.4, pp. 454-460.

APA:
Laiferová, E. (2017). Tížik, M. – Kmeť, N. (eds.): Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu roku 1968. Sociológia - Slovak Sociological Review, 49(4), 454-460.