Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackTížik, M. – Kmeť, N. (eds.): Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu roku 1968

Tížik, M. – Kmeť, N. (eds.): Socialism with Too Human a Face? Reform from Below and the Context of the Reform Process in Czechoslovakia

Eva Laiferová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2017, 454-460

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: