Document info
Back


In: Slovenské divadlo, vol. 64, no. 4


Bábkarská Bystrica 2016 TOUR v kontexte dvoch desaťročí

Ida Hledíková

ISSN 0037-699X (print)
ISSN 1336-8605 (online)

Year, pages: 2016, 422-431

Published: 0000-00-00

Full Text

Article type: Rozhľady

How to cite:

ISO 690:
Hledíková, I. 2016. Bábkarská Bystrica 2016 TOUR v kontexte dvoch desaťročí. In Slovenské divadlo, vol. 64, no.4, pp. 422-431. 0037-699X.

APA:
Hledíková, I. (2016). Bábkarská Bystrica 2016 TOUR v kontexte dvoch desaťročí. Slovenské divadlo, 64(4), 422-431. 0037-699X.