Document info
Back


In: Slovenské divadlo, vol. 64, no. 4


Vzácny hosť v Slovenskom národnom divadle. Fakty a mýty o sovietskom režisérovi Nikolajovi Severianovičovi Dombrovskom

Michaela Mojžišová

ISSN 0037-699X (print)
ISSN 1336-8605 (online)

Year, pages: 2016, 353-369

Published: 0000-00-00

Full Text

Article type: Štúdie

How to cite:

ISO 690:
Mojžišová, M. 2016. Vzácny hosť v Slovenskom národnom divadle. Fakty a mýty o sovietskom režisérovi Nikolajovi Severianovičovi Dombrovskom. In Slovenské divadlo, vol. 64, no.4, pp. 353-369. 0037-699X.

APA:
Mojžišová, M. (2016). Vzácny hosť v Slovenskom národnom divadle. Fakty a mýty o sovietskom režisérovi Nikolajovi Severianovičovi Dombrovskom. Slovenské divadlo, 64(4), 353-369. 0037-699X.